Katalog mieszkań:

I Piętro

Lokal
M1
Powierzchnia
64,22 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M2
Powierzchnia
45,50 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M3
Powierzchnia
75,50 m²
Ilość Pokoi
4
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M4
Powierzchnia
43,57 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M5
Powierzchnia
48,53 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M6
Powierzchnia
51,28 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M7
Powierzchnia
53,52 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M8
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M9
Powierzchnia
62,96 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M10
Powierzchnia
41,91 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M11
Powierzchnia
43,13 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M12
Powierzchnia
62,03 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M13
Powierzchnia
47,79 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M14
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

II Piętro

Lokal
M15
Powierzchnia
64,22 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M16
Powierzchnia
45,50 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M17
Powierzchnia
75,50 m²
Ilość Pokoi
4
Opis i rzuty
Status

wolne

Lokal
M18
Powierzchnia
43,57 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M19
Powierzchnia
48,53 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M20
Powierzchnia
51,28 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M21
Powierzchnia
53,52 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M22
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M23
Powierzchnia
62,96 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M24
Powierzchnia
41,91 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M25
Powierzchnia
43,13 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M26
Powierzchnia
62,03 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M27
Powierzchnia
47,79 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M28
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

III Piętro

Lokal
M29
Powierzchnia
64,22 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M30
Powierzchnia
45,50 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M31
Powierzchnia
75,50 m²
Ilość Pokoi
4
Opis i rzuty
Status

rezerwacja

Lokal
M32
Powierzchnia
43,57 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M33
Powierzchnia
48,53 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M34
Powierzchnia
51,28 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M35
Powierzchnia
53,52 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M36
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M37
Powierzchnia
62,96 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M38
Powierzchnia
41,91 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M39
Powierzchnia
43,13 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M40
Powierzchnia
62,03 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M41
Powierzchnia
47,79 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M42
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

IV Piętro

Lokal
M43
Powierzchnia
64,22 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M44
Powierzchnia
45,50 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M45
Powierzchnia
75,50 m²
Ilość Pokoi
4
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M46
Powierzchnia
43,57 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M47
Powierzchnia
48,53 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M48
Powierzchnia
51,28 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M49
Powierzchnia
53,52 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M50
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M51
Powierzchnia
62,96 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M52
Powierzchnia
41,91 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M53
Powierzchnia
43,13 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M54
Powierzchnia
62,03 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M55
Powierzchnia
47,79 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M56
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

V Piętro

Lokal
M57
Powierzchnia
64,22 m²
Ilość Pokoi
3
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M58
Powierzchnia
45,50 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M59
Powierzchnia
75,50 m²
Ilość Pokoi
4
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M60
Powierzchnia
43,57 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M61
Powierzchnia
48,53 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M62
Powierzchnia
51,28 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M63
Powierzchnia
53,52 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M64
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M65
Powierzchnia
110,37 m²
Ilość Pokoi
4
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M66
Powierzchnia
109,10 m²
Ilość Pokoi
4
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M67
Powierzchnia
47,79 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane

Lokal
M68
Powierzchnia
55,40 m²
Ilość Pokoi
2
Opis i rzuty
Status

sprzedane